KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesinin 2015/632 Esas sayı ve 17/12/2015 tarihli, emsal ücret ile ilgili yazısı görüşüldü. 

Dava konusu, 20 yıllık tecrübesi ile bir kalıp ustası olan bir çalışanın 2015 ve devam eden yılları arasındaki yıllar itibariyle elde etmesi beklenen aylık gelirin her yıl elde etmesi beklenen aylık gelirinin 22x80TL=1760TL (BinyediyüzaltmışTürkLirası) olabileceğinin adı geçen Mahkemeye  yazılı olarak  bildirilmesine.28.01.2016.35

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Pamukova Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/371 Esas sayı ve 15/12/2015 tarihli, emsal ücret ile ilgili yazısı görüşüldü. 

Dava konusu, 2011 yılının 11.ayı itibari ile inşaatta kalıp demiri bağlayan ustasının belirtilen tarihteki aylık ücretinin net 22x50TL=1100TL (BinyüzTürkLirası) olabileceğinin adı geçen Mahkemeye  yazılı olarak  bildirilmesine.28.01.2016.35

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Sakarya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/1023 Esas sayı ve 18/12/2015 tarihli, emsal ücret ile ilgili yazısı görüşüldü. 
Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mah. 215 ada 1 parsel, 209 ada 7 parsel, 210 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortak inşaat yapım sözleşmesi sebebi ile açılan dava ile ilgili, istenilen kalemlerin belirtilen tarihlerindeki ortalama fiyatları;
 
Kum   1 ton       :  16TL
Çakıl 1 ton       :  16TL
Çimento 1 torba   :   8TL
Kireç 1 torba     :   3TL
Demir 1 ton       :1.520TL
Kalıp 1m2         :   32TL (Malzeme, işçilik dahil)
Tuğla 1m2         :   12TL (Malzeme ve işçilik dahil)
Kalıp bağlantı elemanları:
Helezon boru direk: 1 adet 80TL
Çivi bağ teli 1 ton: 1.700TL

olarak meslek komitemiz tarafından yukarıdaki şekilde tespit edilmiştir.  İlgili fiyatların adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.28.01.2016.35

KARAR:4

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, Sakarya Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 69064893-000-11334 sayı ve 10/11/2015 tarihli alabileceği bedel tespiti ile ilgili yazısı görüşüldü. 

İlgi yazıda belirtilen, Adapazarı Ozanlar Mahallesinde, 4054 ada, 1 parsel numarası ve 2842 m2 yüzölçüm ile Hazine adına kayıtlı Arsa vasıflı taşınmazın emsal rayiçlerine göre metrekaresinin 300TL (ÜçyüzTürkLirası) olabileceğinin ilgili Müdürlüğe bildirilmesine.28.01.2016.35

 
KARAR:5

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, Sakarya Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 69064893-000-11335 sayı ve 10/11/2015 tarihli alabileceği bedel tespiti ile ilgili yazısı görüşüldü. 

İlgi yazıda belirtilen, Adapazarı Ozanlar Mahallesinde, 4052 ada, 6 parsel numarası ve 3033,26 m2 yüzölçüm ile Hazine adına kayıtlı Arsa vasıflı taşınmazın emsal rayiçlerine göre metrekaresinin 300TL (ÜçyüzTürkLirası) olabileceğinin ilgili Müdürlüğe bildirilmesine.28.01.2016.35

KARAR:6

Odamız web sayfası aracılığıyla gelen ve Komitemize havale edilen, Bahadır BAKIRTAŞ’ın 26.11.2015 tarihli yazısı görüşüldü.

Bahadır BAKIRTAŞ’ın göndermiş olduğu yazıyla ilgili olarak Genel Sekreterliğimizce; “34. Meslek Komitesinde görev alabilmesi için Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 34. Meslek komitesi listesinde olmanız ve seçimleri liste olarak kazanmanız gerekmektedir. 34. Meslek Komitesinin listesinde olmayan bir firmanın görev alması mümkün değildir.”
şeklinde bilgilendirilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.28.01.2016.35

KARAR:7

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C. Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/15 Esas sayı ve 21/01/2016 tarihli, aylık veya yıllık kazanç tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 

Dava konusu, bir müteahhitin kişisel emek ve çabası nedeniyle elde etmesi muhtemel aylık ve yıllık kazancı, müteaahitin yaptığı işin çapına göre değişim gösterir. Bu sebeple yapılan için yapılan işin niteliğini, ne olduğunu, toplam keşif bedelinin miktarının bilinmesi ve kazanç hesabının buna göre yapılması gerekir. Ortalama aylık gelir: 10.000TL – 20.000TL (OnbinTürkLirası ile YirmibinTürkLirası) arasında, ortalama yıllık gelir 120.000TL – 240.000TL (YüzyirmibinTürkLirası ile İkiyüzkırkbinTürkLirası) arasında değişebileceğinin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.28.01.2016.35

Haber Tarihi : 2/3/2016
Paylaş