KARAR:1

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün emlak satış rayiç bedel tespiti talep ettiği, 29/01/2016 tarih ve 69064893-310.80.02-[54160145449]-1331 sayılı, 22/01/2016 tarih ve 69064893-310.80.01-[54010106059]-899 sayılı, 21/01/2016 tarih ve 69064893-310.80.01-[54160145252]-860 sayılı, 08/01/2016 tarih ve 69064893-310.80.01-[54010100100]-274 sayılı, 13/01/2016 tarih ve 69064893-300-[54010101101]-453 sayılı, 18/01/2016 tarih ve 60151828-663.05-628 sayılı, Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 27/01/2016 tarih ve 11186901.02.952.99/225 sayılı, Hendek Orman İşletme Müdürlüğü’nün 21/01/2016 tarih ve 26607673-305.04.01.02/143347 sayılı yazıları görüşüldü.

Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kuruma yazılı olarak bildirilmesine.18.02.2016.33

KARAR:2               

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin, 2015/481 esas sayı ve 14/01/2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu, yaklaşık 4 yıllık kıdeme sahip büro memurunun alabileceği emsal ücretin 2016 yılı için brüt ücret olarak 1647.00TL x 4 yıl = 6588.00TL, net olarak agi hariç 1177.46TL x 4 yıl = 4709.84TL olabileceğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.18.02.2016.33

KARAR:3               

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi’nin, 2015/538 esas sayı ve 04/02/2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 14 yıl kıdemli özel güvenlik görevlisinin 07/09/2015 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretle ilgili “ihaleye bağlı kalındığı için idari şartnamede belirtilen kriterlere göre ücret ödemesi yapılır. Örneğin asgari ücretin %5 fazlası + 26 gün yol bedeli x 3.80TL + 26 gün yemek bedeli x 5.97TL (1729.35TL + 98.80TL + 155.22TL = 1983.37TL) olarak toplam brüt ücret” olabileceğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.18.02.2016.33

KARAR:4               

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin, 2015/1447 esas sayı ve 27/01/2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 05/11/2009 – 10/12/2013 tarihleri arasında yaklaşık 4 yıl kadar depo elemanı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin 2016 yılı için brüt ücret olarak 1647.00TL x 4 yıl = 6588.00TL, net olarak agi hariç 1177.46TL x 4 yıl = 4709.84TL olabileceğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.18.02.2016.33

KARAR:5               

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (İş Mahkemesi Sıfatıyla), 2016/15 esas sayı ve 14/01/2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu, ilgili şirkette fabrika işçisi olarak çalışan bir işçinin alabileceği ücretin 2016 yılı için brüt ücret olarak 1647.00TL, net olarak agi hariç 1177.46TL olabileceğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.18.02.2016.33

Haber Tarihi : 2/3/2016
Paylaş