KARAR:1

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/629 Esas Sayı ve 25/12/2015 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu;14/04/2014–19/11/2015 yılları arasında hızlı tren inşaatında çalışan tünel işçisinin net ve brüt maaşının, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.23.02.2016.33

KARAR:2 

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/617 Esas Sayı ve 24/12/2015 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 2 yıllık hızlı tren inşaatında çalışan ateşçi/barutçu işçisinin net ve brüt maaşının, yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.23.02.2016.33

KARAR:3 

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/619 Esas Sayı ve 24/12/2015 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; hızlı tren inşaatında çalışan 2 yıllık ateşçi/barutçu işçisinin net ve brüt maaşının, yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.23.02.2016.33

KARAR:4 

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/7 Esas Sayı ve 07/01/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; hızlı tren yolu yapımı işinde çalışan Vinç Operatör Yardımcısının ücretinin, yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.23.02.2016.33

KARAR:5 

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Hendek Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nin 97346996-250-12 Sayı ve 12.01.2016 tarihli, bedel tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Yazı konusu, 54 HB 14-15 tescil plakalı Caterpillar 955 marka Paletli Yükleyicinin yazı ekinde belirtilen mevcut durumu da göz önünde bulundurularak satış rayiç bedel değerinin 7.500,00-TL (YedibinbeşyüzTürkLirası) olabileceğinin ilgili kuruma bildirilmesine.23.02.2016.33

KARAR:6
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1358 Esas Sayı ve 29/01/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 2011 Yılı Aralık – 2015 Yılı Ocak ayları arasında yaklaşık 4 yıl kadar kaynakçı-kaynak ustası olarak görev yapan kişinin alabileceği ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.23.02.2016.33

KARAR:7

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Ölçme ve Veri Yönetimi Müdürlüğü’nün 23.12.2015 tarih ve TR10.DIS.MDM.150.151 sayılı sayaçların bina içine alınması konulu cevabi yazısı görüşüldü.23.02.2016.33

Haber Tarihi : 2/3/2016
Paylaş