KARAR:1    

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1378 Esas sayı ve 05/02/2016 tarihli yazısı ile talep ettiği ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu, belirtilen firmada orman ürünleri üretim bölümünde çalışmakta olan ve 9 yıl kıdemi bulunan bir işçinin alabileceği yaklaşık maaşın, asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.22.02.2016.33

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.22.02.2016.33

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.22.02.2016.33
Haber Tarihi : 9/3/2016
Paylaş