KARAR:1
Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen, T.O.B.B.Birlik Emekli
Sandığımızın ECP İlaç Provizyon Sistemi ile ilgili çalışmada kullanılmak üzere, Odamızca bildirecek (her 25 üyeye bir eczane) eczanelerle anlaşma yapılacağından, bu eczanelerin belirlenmesi ile ilgili 09/03/2010 tarihli yazısı ve eki Sandık Vakfı yazısı  olup görüşüldü.
Özellikle nöbetçi eczaneler yönünden sıkıntı olabileceğinden, Niyazi ATASOY, Fethi SARIOĞLU, Ali BÜYÜKASLAN, İmge BAYHAN, Ali Mekin CERRAHOĞLU'nun isimlerinin Yönetim Kuruluna arzına.12.03.2010.15
KARAR:2
Komitemiz üyeliğinden düşen  Mehmet Kemal BAYRAKTAR'ın yerine yedek üye Turhan BEYAN'ın davet edilmesine. 12.03.2010.15
KARAR:3
Meslek Komitemizce, meslek grubumuz üyelerinin işyerlerinde ziyaret edilerek beklentilerinin ve sorunların yerinde tespit edilmesi yönünde çalışma yapılmasına 12.03.2010.15
KARAR:4
Odamız organlarınca müdürlüklere yazılan yazıların bir üst
makamlarına da bir yazı ile bildirilmesinin faydalı olacağı hususunun Yönetim Kuruluna arzına. 12.03.2010.15
KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.12.03.2010.15
Haber Tarihi : 17/3/2010
Paylaş