KARAR: 1
Odamıza gelen ve komite havale edilen yetkisiz acenteler konulu 01/02/2010 tarihli dilekçe görüşüldü.
Dilekçede bahsi geçen ve  belirtilen adreslerde kaydı olmayan 1.Tuncay GÖKTAŞ 2.Ayhan ÖZKAN ve AHMET KARAL  ‘a  5684 sayılı sigortacılık kanunu çerçevesinde  gerekli uyarının yapılmasının yönetim kuruluna arzına 12.03.2010.16
KARAR: 2
Kayıt dışı poliçe kesen şahısların (isimleri bizde kalmak kaydıyla) Odamıza bildirilmesi hususunda  grup üyelerimize  Odamız bilgi işlem birimince e-mail yoluyla duyuru yapılmasının yönetim kuruluna arzına . 12.03.2010.16
KARAR: 3
Acentelerimiz tarafından düzenlenen poliçelerde bilgilendirme formunun imza karşılığında müşterilere teslim edilmesinin sağlanması” konusunun acentelerimize Odamız bilgi işlem birimince e-mail yoluyla duyuru yapılmasının yönetim kuruluna arzına12.03.2010.16
KARAR: 4
Odamız üyesi acentelerimize Oda kimlik kartı yapılması için gerekli  kimlik bilgilerinin Odamız bilgi işlem birimince e-mail yoluyla gönderilecek form aracılığıyla istenmesi hususunun yönetim kuruluna arzına. 12.03.2010.16
KARAR: 5
16 Nisan 2010  Cuma günü Saat 15.00 ‘de Meslek Grubumuza yönelik Odamız Ali COŞKUN konferans salonunda toplantı düzenlenmesine ve grup üyelerimizin Odamız bilgi işlem birimince e-mail yoluyla davet edilmesi hususunun yönetim kuruluna arzına.
KARAR: 6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.03.2010.16
KARAR: 7
Dilek ve temenniler dinlendi. 12.03.2010.16

Haber Tarihi : 17/3/2010
Paylaş