KARAR: 1
Üye ziyaretlerinde  bazı üyelerimize anket firmasının elemanlarının gitmediği ifade edilmekte konunun araştırılmasına ..11.03.2010.11
KARAR: 2
Kayıt dışı firmaların faaliyetlerinden şikayetler alınmıştır. Bu konuda engellemelerinin nasıl yapılacağının araştırılmasına . 11.03.2010.11
KARAR: 3
Üyeler oda ilişkilerinde ve seçimlerde kullanılması mümkün olabilecek çağdaş cipli Oda kimliklerinin hazırlanması hususunda çalışma yapılmasına11.03.2010.11
KARAR: 4
Sektörel bilgilendirme (fuar sergi haile toplantı vesair ) konusunda E-bülten 
uygulamasının genişletilerek hayata geçirilmesine. 11.03.2010.11
KARAR: 5
Oda belgelerinden ücret alınmaması hususunda çalışma yapılmasına. 11.03.2010.11
KARAR: 6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 11.03.2010.11
KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi. 11.03.2010.11
Haber Tarihi : 17/3/2010
Paylaş