KARAR:1
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 24.02.2016 tarih ve 2-163/4668 sayılı yazısı görüşüldü. 

Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.24.03.2016.38

KARAR:2
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün 25.02.2016 tarih ve 48183842-308.03-E.5924 sayılı yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.24.03.2016.38

KARAR:3 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2016 tarih ve 27424242-020-E6779 sayılı yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.24.03.2016.38

KARAR:4
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün 03.03.2016 tarih ve 48183842-308.03-E.6923 sayılı yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.24.03.2016.38

KARAR:5
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 21.03.2016 tarih ve 5912 sayılı sigorta acenteleri hakkındaki yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.24.03.2016.38

KARAR:6
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 11.03.2016 tarih ve 1365 sayılı müşterek meslek komitesi toplantısı hakkındaki yazısı görüşüldü.

Acentelerin sorunlarını tartışmak üzere toplantıya katılım sağlanacağına.24.03.2016.38

KARAR:7
Yetkisiz sigorta acenteliği yapanların belgeleri ile birlikte Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi'ne Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.24.03.2016.38

KARAR:8
Yeni yönetmeliğe göre şubeleşme için gerekli şartları yerine getirmeyenlerin sicil işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nden Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılarak bilgi alınmasına.24.03.2016.38

KARAR:9
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)'nın hizmet alanını kapsayan İllerin Ticaret ve Sanayi Odalarının “Finansal ve Sigorta Hizmetleri'ni kapsayan Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı”nın Nisan ayı içerisinde Odamızda düzenlenmesine,  toplantıya ilgili Odaların belirtilen Meslek Komite Üyelerinin ve Sigorta Acenteleri İl Delegelerinin Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından davet edilmesine, toplantıdaki ikramların komite bütçesinden karşılanmasına.24.03.2016.38

Haber Tarihi : 7/4/2016
Paylaş