KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/231 Esas sayı ve 10/03/2016 tarihli yazısı ile talep ettiği ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu, yaklaşık 6 yıllık marangoz işi yapan 10/02/2016 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.25.03.2016.34

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/444 Esas sayı ve 08/03/2016 tarihli yazısı ile talep ettiği ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 14 yıllık kıdemi olan mobilya ustası olarak çalışan birisinin 2016 yılı itibariyle net ve brüt ücretinin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.25.03.2016.34

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/455 Esas sayı ve 11/03/2016 tarihli yazısı ile talep ettiği ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 01/12/2005 – 17/03/2015 tarihleri arasında yaklaşık 9,5 yıl kadar Orman Ürünleri doğrama bölümünde işçi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.25.03.2016.34

KARAR:4    
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.25.03.2016.34

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi. 25.03.2016.34

Haber Tarihi : 7/4/2016
Paylaş