KARAR:1 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 2. İş Mahkemesi'nin 01.02.2016 tarih ve 30.03.2016 tarihli, 2015/1561 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 02.04.2012 – 23.06.2015 tarihleri arasında yaklaşık 3 yıl 2 ay kadar muhasebeci olarak görev yapan bir kişinin alabileceği emsal ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.11.04.2016.34

KARAR:2 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 1. İş Mahkemesi'nin 02.02.2016 tarih, 05.04.2016 tarih tekitli ve 2015/232 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 12 yıl kıdemi bulunan mikser şoförü (saha ve sevkiyat kontrol sorumlusu)'nun 13.01.2013 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.11.04.2016.34

KARAR:3 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 2. İş Mahkemesi'nin 10.02.2016 tarih ve 2016/291 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 25.01.2014 – 12.10.2014 tarihleri arasında yaklaşık 9 ay kadar iş makinası operatörü olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.11.04.2016.34

KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 1. İş Mahkemesi'nin 01.03.2016 tarih ve 2015/578 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, yaklaşık 6 yıllık tecrübeye sahip mikser operatörü olarak görev yapan bir işçinin aylık alabileceği emsal ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.11.04.2016.34

KARAR:5
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 2. İş Mahkemesi'nin 03.03.2016 tarih ve 2015/1896 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, taş döşeme ustasının 2014 yılında alabileceği emsal ücretin aylara göre net ve brüt olarak, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.11.04.2016.34

KARAR:6
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 2. İş Mahkemesi'nin 03.03.2016 tarih ve 2015/1898 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, taş döşeme ustasının 2014 yılında alabileceği emsal ücretin aylara göre net ve brüt olarak, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.11.04.2016.34

KARAR:7
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 2. İş Mahkemesi'nin 03.03.2016 tarih ve 2015/1890 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, taş döşeme ustasının 2014 yılında alabileceği emsal ücretin aylara göre net ve brüt olarak, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.11.04.2016.34

KARAR:8
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 2. İş Mahkemesi'nin 03.03.2016 tarih ve 2015/1886 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, taş döşeme ustasının 2014 yılında alabileceği emsal ücretin aylara göre net ve brüt olarak, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.11.04.2016.34

KARAR:9
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 2. İş Mahkemesi'nin 03.03.2016 tarih ve 2015/1888 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, taş döşeme ustasının 2014 yılında alabileceği emsal ücretin aylara göre net ve brüt olarak, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.11.04.2016.34

KARAR:10
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 2. İş Mahkemesi'nin 07.03.2016 tarih ve 2015/1891-1885-1887-1889-1897 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, taş döşeme ustasının 2014 yılında alabileceği emsal ücretin net ve brüt olarak, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.11.04.2016.34

KARAR:11
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 2. İş Mahkemesi'nin 18.03.2016 tarih ve 2015/1311 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 07/07/2011 – 31/01/2013 tarihleri arasında hazır beton santralinde çalışmış, yaklaşık 1,5 yıl tecrübeye sahip bir (şantiye şefi) formen'in alabileceği aylık ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.11.04.2016.34

KARAR:12
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.04.2016.34

KARAR:13
Dilek ve temenniler dinlendi.11.04.2016.34

Hususlarının müsaadeleri için yönetim kurulumuza arzına.


Haber Tarihi : 25/4/2016
Paylaş