KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Pamukova Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/398 Esas Sayı ve 04.01.2016 tarihli emsal ücret hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, Pamukova'da faaliyet gösteren meşrubat dağıtım şirketinde “bayi şefi” olarak çalışan bir işçinin aylık net maaşının, ilgili tarihteki yürürlükteki asgari ücret net miktarının %10 fazlası olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.04.2016.23 

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2015/1818 Esas Sayı, 28.01.2016 tarih ve 15.03.2016 tarih tekitli emsal ücret hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, dağıtım şirketinde sevkiyat bölümünde şoför olarak çalışan ve 6-7 yıllık kıdemi bulunan birisinin alabileceği emsal ücretin, ilgili tarihteki yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.04.2016.23

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2015/1781 Esas Sayı ve 29.01.2016 tarihli emsal ücret hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, yaklaşık 6 yıl kadar bir kuruyemişçide işçi olarak çalışan bir kişinin alabileceği emsal ücretin, ilgili tarihteki yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.04.2016.23

KARAR:4
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. KDZ.Ereğli 1. İş Mahkemesi'nin 2016/43 Esas Sayı ve 15.02.2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 15.01.2011 – 30.06.2012 tarihleri arasında ilgili iş yerinde satış elemanı olarak çalışanın 30.06.2012 tarihi itibariyle alabileceği ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.04.2016.23

KARAR:5
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2015/2020 Esas Sayı ve 18.02.2016 tarihli emsal ücret hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, markette kasap ve peynir reyonlarında çalışan bir kişinin alabileceği emsal net ve brüt ücretin, ilgili tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarının %10 fazlası olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.04.2016.23

KARAR:6
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2015/2019 Esas Sayı ve 07.03.2016 tarihli emsal ücret hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 21.08.2014 – 25.11.2015 tarihleri arasında yaklaşık 1 yıl kadar kasap olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarının %10 fazlası olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.04.2016.23

KARAR:7
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2015/1702 Esas Sayı ve 21.03.2016 tarihli emsal ücret hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 05.02.2014 – 15.11.2014 tarihleri arasında mağaza müdürü olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarının %20 fazlası olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.04.2016.23

KARAR: 8
5174 Sayılı TOBB kanunun 10.maddesi gereği 2013 yılında durumları ASKI olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple Oda kaydı silinecek durumdaki 3.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi, ulaşılabilen firmalarla görüşmeler yapılarak bilgilendirmeler yapıldı.05.04.2016.23

KARAR: 9
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.04.2016.23

KARAR: 10
Dilek ve temenniler dinlendi.05.04.2016.23

Hususlarında müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.

Haber Tarihi : 25/4/2016
Paylaş