KARAR:1
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Serdivan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın 08.03.2016 tarih ve 3.00574768/470 sayılı bilirkişi görevlendirme hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemiz Bilirkişisi Erol ÇİÇEK tarafından yapılan tespit ve incelemeler neticesinde 1 ay içerisinde şikayet edilen firma tarafından yeni ürün gönderilmesi, aksi halde para iadesinin yapılması yönünde karar alınmıştır.08.04.2016.33

KARAR:2 
5174 Sayılı TOBB kanunun 10.maddesi gereği 2013 yılında durumları ASKI olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple Oda kaydı silinecek durumdaki 9.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.08.04.2016.33

KARAR:3
Ticaret ve Sanayi Odalarının tüccar ve sanayici üyelerinin ihtiyaç duydukları gerek işletme sermayelerine gerekse de yatırım planlarındaki projelerini gerçekleştirebilmek için finansmana erişim konusunda düşük faizli krediler noktasında Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince esnafa uygulanan Halk Bankası aracılığıyla vermiş olduğu düşük faizli krediden tüccar ve sanayicilerimizin de yararlanması veya kobilerin yatırımlarının önünü açacak bir banka veya finansman kuruluşuyla düşük faizli kredi verilmesi için anlaşılması hususunda Yönetim Kurulumuzca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından gerekli girişimlerde bulunulmasına.08.04.2016.33

KARAR:4
Bankaların tahsil etmekte oldukları Post Cihazı sabit ücreti, düşük ciro ücreti, kredi ve istihbarat ücreti ve hesap işletim ücretlerinin yüksekliği ile ilgili üyelerimizden yoğun şikayet gelmektedir. 
Kredi kartlarına taksitlendirme yapılamaması sebebiyle ticari işletmelerin iş hacminde yaşadığı sıkıntıların üzerine bankaların bu tarzdaki yüksek komisyon ücretlendirmeleri üyelerimizi finansal açıdan daha da zora sokmaktadır. 
Ticaret erbabının banka işlem ücretlerinde yaşadığı bu sıkıntının Odamız Ticaret ve Belgeler Servisince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na aktarılması hususunda müsaadeleri için yönetim kurulumuza arzına.08.04.2016.33

KARAR:5
Kuyumcularla birlikte cep telefon satıcılarının 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile cep telefonlarının ve altın ticaretinin taksitli satışı yasaklanmıştı, daha sonra ilgili kanunda altın ticareti ile ilgili taksitlendirme değişikliği yapıldı. Fakat cep telefonu satışı ile ilgili taksit yapılamaması hala devam etmektedir. Lakin cep telefonu gsm şirketleri tarafından 24 ay vadeli satışları devam etmektedir. Bu sebeple perakende satıcıları sıkıntı yaşamaktadır.
Bu kanunla ilgili cep telefonlarının taksitli satışının yapılması konusunda gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasıyla ilgili Odamız Ticaret ve Belgeler Servisince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na aktarılması hususunda müsaadeleri için yönetim kurulumuza arzına.08.04.2016.33

KARAR:6
Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından Meslek Grubu Üyelerimize yönelik iştirak edebileceğimiz KOSGEB destekli yurtdışı fuarlarla ilgili Komitemiz bilgilendirilmiştir.08.04.2016.33

KARAR:7
İlimizdeki perakende ticaretimizin canlandırılması için Ticaret ve Sanayi Odamızın tüm vatandaşlarımızı ve tüm kurumlarımızı şehrimizden alış veriş yapmaları konusunda yönlendirmek ve dikkatleri bunun üzerine çekmek için vurgulu bir slogan geliştirilmesine. Bu sloganın Odamız tarafından basın toplantısı yapılarak ilimize duyurulmasına ve esnaf ziyaretlerinin yapılmasına. Örneğin "Sakarya'da yaşıyorum, Sakarya'da kazanıyorum, Sakarya'da harcıyorum" veya "Şehrinde harca, şehrin kazansın, sende kazan Sakarya".08.04.2016.33

KARAR:8
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.04.2016.33

KARAR:9
Dilek ve temenniler dinlendi.08.04.2016.33

Haber Tarihi : 25/4/2016
Paylaş