KARAR:1               
5174 Sayılı TOBB kanunun 10.maddesi gereği 2013 yılında durumları ASKI olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple Oda  kaydı silinecek durumdaki  10.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.14.04.2016.36

KARAR:2
KOSGEB ve MARKA'nın yenilenebilir enerji (güneş enerjisi sistemleri) yatırımları konusunda hibe ve destekleriyle ilgili Sanayi ve Ar-Ge Servisi tarafından araştırma yapılarak Komitemize bilgi verilmesine.14.04.2016.36

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.04.2016.36 

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.14.04.2016.36
Haber Tarihi : 25/4/2016
Paylaş