KARAR:1
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nın 22/03/2016 tarih ve AGB-A-1404/26-17 sayılı bilgi isteme hakkındaki yazısı görüşüldü.
İlgi yazıyla istenilen kömür'ün perakende alım, depolama ve satış aşamalarındaki fire oranı Meslek Komitemiz tarafından %4 ile %6 arasında olabileceğinin, ilgili kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.07.04.2016.38

KARAR:2
T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi'nin 2015/1679 Esas Sayı ve 28/03/2016 tarihli emsal ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 2008 – 12/03/2014 tarihleri arasında yaklaşık 6 yıl kadar satış elemanı olarak görev yapan bir kişinin kıdemine yakın birinin alabileceği ücretin, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.07.04.2016.38

KARAR:3
T.C.Sakarya Vergi Mahkemesi'nin 2015/418 Esas Sayı ve 03/03/2016 tarihli bilgi talebi hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, hidrolik sistem yağı çok amaçlı hafriyat araçlarının damper sistemlerinde, iş makinalarının hidrolik sistemlerinde, makine dişli ve kesici aletlerin sistemlerinde çok amaçlı olarak kullanılabileceği, "10 numara yağ" adı altında yakıt olarak kullanılamayacağı hususunun adı geçen Mahkemesine bildirilmesine.07.04.2016.38

KARAR:4
5174 Sayılı TOBB kanunun 10.maddesi gereği 2013 yılında durumları ASKI olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple Oda kaydı silinecek durumdaki 20.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.07.04.2016.38

KARAR:5
Halk eğitim merkezinden alınan ilkyardım eğitiminin ilkyardım sertifikası almak için girilen sınavda kabul edilmemesinin gerekçesi ile ilgili Bilişim ve Planlama Servisi tarafından araştırma yapılarak Komitemize bilgi verilmesine.07.04.2016.38

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.04.2016.38

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.07.04.2016.38

Hususlarının müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına,


Haber Tarihi : 26/4/2016
Paylaş