KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nun (Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nın) 05/04/2016 tarih ve AGB-A-3385/58-32 sayılı bilgi talebi hakkındaki yazısı görüşüldü.
İlgi yazıyla istenilen "Kereste Üretimi" randıman oranıyla ilgili, sektörümüzde kereste üretimi uluslar arası literatüre göre tomruktan keresteye geçişte randıman oranı sadece kapak zahiyatlı (azman) %20, kereste üretimi zahiyat oranı (palet, sandık) ağaç cinsi, tahta kalınlığı farklılıkları esas alınarak %25 ile %35 arasıdır. Bu çerçevede bakıldığında azman da randıman %80, kereste üretiminde randıman %65 - %75 arasıdır. Bu oranlara inşaatlık kerestenin de dahil olacağının, adı geçen Kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.18.04.2016.35

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/5 Esas sayı ve 28/03/2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 13 yılı aşkın süre (toplam 13 yıl 4 ay 7 gün) kıdeme sahip kontrplak kesim ve ebatlama işinde çalışan kişinin 02/03/2013 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.18.04.2016.35

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/41 Esas sayı ve 04/04/2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 2006-03/07/2015 tarihleri arasında 9 yıl kadar mobilya işçi ve ustaların başında şef olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise 1.500TL ile 1.600TL (BinbeşyüzTürkLirası ile BinaltıyüzTürkLirası) arasında olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.18.04.2016.35

KARAR:4
5174 Sayılı TOBB kanunun 10.maddesi gereği 2013 yılında durumları ASKI olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple Oda kaydı silinecek durumdaki 25.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.18.04.2016.35

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.18.04.2016.35

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.18.04.2016.35


Haber Tarihi : 26/4/2016
Paylaş