KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen taşeron çalışanlarla ilgili Bayrak Özel Güvenlik, Koruma Ve Eğitim Kurumları Limited Şirketi yetkilisi İlhan AYDIN'ın 04.04.2016 tarihli yazısı, Satem Temizlik Turizm İnşaat Güvenlik Hizmetleri Elektrik Ve Su Sayaçları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin 04.04.2016 tarihli yazısı, Karyab İşletme Destek Ve Yönetim Hizmetleri Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Nejla AYDIN'ın 04.04.2016 tarihli yazısı, Karataş Temizlik Lojistik Tekstil Turizm Ticaret Limited Şirketi'nin 04.04.2016 tarihli yazısı, Adasu Destek Ve Sosyal Hizmetler Limited Şirketi'nin 04.04.2016 tarihli yazısı, Jan-Em Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi'nin 04.04.2016 tarihli yazısı, Taşkın Temizlik Yemek Destek Sosyal Hizmetler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin 04.04.2016 tarihli yazısı, Estem İnşaat Sosyal Hizmetler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin 02.04.2016 tarihli yazısı, Berat Sosyal Hizmetler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin 04.04.2016 tarihli yazısı görüşüldü.

Resmi Kurumlarla çalışan Odamız üyesi taşeron firma sahiplerinin gündemde olan taşeron işçi yasasına ilişkin muhtemel mağduriyetleri aşağıda belirtilmiştir;

A- Mevcut sözleşmelerin feshi ciddi sorunlara neden olacaktır. Sözleşmelerin feshi ile oluşacak ihale masrafları, önceden verilmiş malzeme ve teminatlar, kurumlarda birikmiş alacaklar, damga vergileri, harç vb. maliyetlerin nasıl karşılanacağı belli değildir.

B- Kamu sektöründe hizmet veren taşeronların makine teçhizat yatırımları ne olacaktır? Bu işçilerin kamu bünyesine alınması durumunda benzer makine ekipman yatırımları devlet tarafından karşılanacağı için uğranacak zarar-ziyan ciddi hukuki durumlar yaratacaktır.

C- Taşeron işçilerin büyük çoğunluğu yerel yönetimlerde çalışmakta olup, devlet başta olmak üzere zaten borç batağında olan yerel yönetimlere çok ciddi maliyetler çıkacaktır.

D- Mevcut işletmelerde çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatlarından feragat etmeleri için imzalarının alınacağı gibi çeşitli duyumlar mevcut olup, bu durum çalışan işçilerin geçmiş haklarının gaspı anlamına geleceğinden bu durumda çok ciddi hukuki sonuçlar doğuracaktır.

E- Birçok yasa çalışmasında ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınarak yasalar çıkartılmasına rağmen bu yasada kurum ve kuruluşların görüşleri alınmamıştır.

F- Ülke genelinde 5.000'e yakın işletme ve 720.000 civarında taşeron işçisi olduğu hesaplanırsa bunun ülke bütçesine yükleyeceği maliyetleri de hesaplanmalıdır.

Üyelerimizin karşılaşacağı muhtemel mağduriyetlerle ilgili Yönetim Kurulumuzun ilgili kurumlar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde girişimlerde bulunulması ve gerekli yazıların gönderilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Konuyla ilgili Odamıza yazılı başvuruda bulunan üyelerimize 28. Meslek Komitemiz tarafından 04.04.2016 tarihinde olağanüstü toplantı yapılarak gerekli yazışmaların yapılması konusunda karar alındığının bildirilmesine.04.04.2016.35
 
KARAR:2                
Odamız web sayfası iletişim formu üzerinden ve odamız mail adresine gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Cem ÇATALBAŞ'ın taşeron firmalar hakkındaki yazısı görüşüldü.
Konuyla ilgili 28. Meslek Komitemiz tarafından 04.04.2016 tarihinde olağanüstü toplantı yapılarak gerekli yazışmaların yapılması konusunda karar alındığının ilgili kişiye bildirilmesine.04.04.2016.35

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün rayiç bedel tespiti talep ettiği, 25/03/2016 tarih ve 11186901.02.952.99/731 sayılı, Arifiye Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 31/03/2016 tarih ve 64238671-490-E.364 sayılı yazıları görüşüldü.
Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.04.04.2016.35


Haber Tarihi : 26/4/2016
Paylaş