KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün emlak satış rayiç bedel tespiti talep ettiği, 31/03/2016 tarih ve 69064893-310.80.01-[54140115487]-4586 sayılı ve Yusuf KITIR'ın 13.04.2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kişi ve kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.28.04.2016.36

KARAR:2
5174 Sayılı TOBB kanunun 10.maddesi gereği 2013 yılında durumları ASKI olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple Oda kaydı silinecek durumdaki 28.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.28.04.2016.36

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi'nin, 2015/1894 esas sayı ve 14/04/2016 tarihli emsal ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 2008-2015 tarihleri arasında bahçıvan yardımcılığı olarak çalışan (aynı zamanda temizlik, marangozluk, boya-badana, sıva, tamirat gibi işlerle de uğraşan), 7 yıllık kıdeme sahip bir kişinin, aralarında özel bir anlaşma yok ise 2015 yılı en düşük asgari ücret için brüt 1.273,50TL (BinikiyüzyetmişüçTürkLirasıElliKuruş), net 1.000,54TL (BinTürkLirasıEllidörtKuruş) olabileceğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.28.04.2016.36

KARAR: 4
Odamız üyelerini ilgilendiren mevzuatlardaki güncellemelerle ilgili yazıların Odamıza da düzenli olarak gönderilmesiyle ilgili Sakarya Valiliği'ne yazı yazılmasına.28.04.2016.36

KARAR: 5 
Öğrencilerin staj yeri bulmaları konusunda yardımcı olmak amacıyla Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksek Okulu Müdürü'nü 2016 Mayıs ayı içerisinde ziyaret etmek üzere Özel Kalem Servisi tarafından randevu alınmasına, ziyaret için minibüs tahsis edilmesine, ziyaret için Komite bütçemizden karşılanmak üzere hediye alınmasına.28.04.2016.36

KARAR: 6 
Esnaf ve Sanatkârlar Odalarında uygulanan üye adres bilgilerinin yer aldığı Adres Bilgi Sistemi'nin Odamız bünyesinde de kullanımının ivedilikle sağlanması konusunda Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına.28.04.2016.36


Haber Tarihi : 4/5/2016
Paylaş