KARAR:1

Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Genel Sekreterliğin, SATSO Mobil Uygulaması’nın yenilenmesi ile ilgili 07.03.2016 tarihli yazısı görüşüldü.

Söz konusu yazı içeriğine göre SATSO Mobil Uygulaması’nın yenilenmesine.

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Akınsoft firmasının ticari yazılım programı ile ilgili Odamıza işbirliği teklif eden 19.02.2016 tarihli yazısı görüşüldü. 
 
Söz konusu yazı içeriğine göre reklama girdiğinden ve üyelerimiz arasında haksız rekabet yaratacağından ötürü firma talebinin uygun olmadığına.

KARAR:3

Sakarya İli ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde görevli asil ve yedek üyeleri ile 2016 Nisan ayı içerisinde yeri ve tarihi daha sonra belirlenmek üzere komite bütçemizden karşılanmak üzere yemekli istişare toplantısı yapılmasına.

KARAR:4

Odamıza gelen ve komite havale edilen T.C. Ferizli Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 10/03/2016 tarih ve 27689352-496-E.317 sayılı ve Tüketici Hakem Heyeti Üye Talebi konulu yazısı görüşüldü.

Yazıya istinaden Ferizli İlçe Tüketici Hakem Heyetinde, satıcı veya sağlayıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda görev almak üzere, Erdem ERGÜL’ün asil üye, Hakan MIÇ’ın yedek üye olarak ilgili Müdürlüğe bildirilmesine.

Hususlarının müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.16.03.2016
Haber Tarihi : 4/5/2016
Paylaş