KARAR:1
17 Mayıs 2016 Salı günü saat 14:00'te Gasline firması ile komitemizin belirlediği 7 firma temsilcisi ile Odamız komite toplantı salonunda toplantı yapılmasına.04.05.2016.43

KARAR:2
Komite toplantımızda AGDAŞ yetkilileri Faruk GÜRPINAR ve İsmail MERMER ile yetkili firmaların sorunları hakkında değerlendirmeler yapıldı, fikir alışverişinde bulunuldu.04.05.2016.43

KARAR:3
Her ay komite toplantısından önce oluşturulan doğalgaz çalışma grubu ve AGDAŞ ile yetkili firmaların sorunlarını görüşmek üzere toplantı yapılmasına.04.05.2016.43

KARAR:4
Komite bütçemizden karşılanmak üzere meslek grubu üyelerimizle 04 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 12:00'de yeri daha sonra belirlenmek üzere yemekli grup toplantısı düzenlenmesine.
Toplantıya Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özel Kalem Servisi tarafından davet edilmesine.
Söz konusu yemekli grup toplantısı için meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından sms ve e-mail gönderilmesine.04.05.2016.43

KARAR:5
Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu gereği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, (MEYBEM A.Ş.) kapsamında yer almayan doğalgaz ile ilgili iş kollarında üyelerimizin yetkilendirilmesi için INSPECCO firması ile Odamız bahçe ve eğitim salonlarında eğitimler ve sınavlar düzenlenmesine.04.05.2016.43

Hususlarında Müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.
Haber Tarihi : 20/5/2016
Paylaş