KARAR:1    
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2015/345 Esas sayı ve 07/04/2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, beton direk fabrikasında bakımcı-ustabaşı olarak çalışan birisinin 2013 yılında alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.05.05.2016.35

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2015/578 Esas sayı ve 26/04/2016 tarihli emsal ücret hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, yaklaşık 6 yıl kıdeme sahip mikser operatörü olarak çalışan bir işçinin 2010 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.05.05.2016.35

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.05.2016.35

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.05.05.2016.35

Haber Tarihi : 20/5/2016
Paylaş