20.Meslek Komitesi 05 Mayıs 2016 Perşembe Günü Toplantı Kararları

KARAR:1
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi'nin 2015/1679 Esas Sayı ve 04/04/2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı okunup görüşüldü. 
Dava konusu; 2008 – 12/03/2014 tarihleri arasında yaklaşık 6 yıl kadar satış elemanı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.05.05.2016.39

KARAR:2
Bilişim ve Planlama Servisi'nin Halk Eğitim Merkez'lerinin ilkyardım sertifikası verememesiyle ilgili yazmış olduğu yazı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.05.05.2016.39

KARAR:3
"Müfettişlerin yaptıkları denetimlerde mağdur olunmaması için akaryakıt istasyonlarında çalışanların SGK Meslek Kodlarının işyerindeki görevlerine göre doğru olanların muhasebeciler tarafından seçilerek SGK E-Bildirge işlemlerinde bildirim yapılması gerektiği, aksi halde denetimlerde cezalara maruz kalacakları" konusunda Bilişim ve Planlama Servisi tarafından meslek grubu üyelerimize toplu mail ile duyuru yapılmasına.05.05.2016.39

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.05.2016.39

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.05.05.2016.39

Hususlarının müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına,

20.05.2016
Copyrigt © 2018 SATSO
İş İlanları Sakarya