KARAR: 1
Komitemizce, mayıs ayında anneler günü ve haziran ayında babalar günü vesilesiyle yaşlı bakım ve huzur evlerine  ziyaretlerde bulunulması hususunda Yönetim kuruluna arzına. 25.03.2010.14
KARAR: 2
Firmaların alış ve satış faturalarının BA ve BS olarak verilmesi zorunluluğu vardır. Fakat fatura gecikmesinden dolayı süresinde verilemeyen ya da eksik verilen BA ve BS formları cezai müeyyedeye tabi olmaktadır.
Alış ve satış faturalarının ait olduğu ay içersinde muhasebeciye ulaştırılması ile ilgili daha önce TÜRMOB tarafından yapılan ilanın Odamızca da yapılması ve üyelerimize toplu mail  yoluyla duyurulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.25.03.2010.14
KARAR:3
Komitemizin boş olan başkan vekilliği için seçim yapılmış olup Sayın İSMAİL BAŞAVCI seçilmiştir.25.03.2010.14
KARAR:4
Komite üyemiz Sayın Tekin CANBAZ kendi sektörü olan  elektronik güvenlik sistemleri işiyle uğraşan üyelerin sorunlarını yerlerinde ziyaret ederek bir sonraki komite toplantımıza getirmesine.25.03.2010.14
KARAR:5
Meslek Komitemiz Sakarya'daki firmaların ortalama ömrünün ne olduğunun araştırılması hususunda Yönetim  Kurulumuzca çalışma yapılmasına.25.03.2010.14
KARAR:6
Meslek Komitemiz Nisan Ayı toplantısını 28 Nisan 2010 Çarşamba günü saat:9:00'da yapılmasına karar vermiştir.25.03.2010.14
KARAR:7
Yönetim kurulumuzca komitemize havale edilen rayiç bedel tespiti ile ilgili yazıların EMRULLAH TERZİOĞLU ve  İSMAİL BAŞAVCI   tarafından değerlendirilerek  ilgili mercilere bildirilmesine. 25.03.2010.14
MADDE:8
Dilek ve temenniler dinlendi. 25.03.2010.14
Haber Tarihi : 1/4/2010
Paylaş