KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2015/1941 Esas sayı ve 29/04/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 09/09/2014 – 06/10/2015 tarihleri arasında yaklaşık 1 yıl kadar şirkette sevkiyat sorumlusu olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.11.05.2016.36

KARAR:2
İletişim bilgileri eksik olan meslek grubu üyelerimizin eksik bilgilerinin tamamlanması amacıyla faal durumdaki meslek grubu üyelerimizin listesinin Komitemize verilmesine.11.05.2016.36

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.05.2016.36

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.11.05.2016.36

Hususlarında müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.

Haber Tarihi : 20/5/2016
Paylaş