KARAR:1  
Sanayi ve Ar-Ge Servisi Müdürü Özgür BADEM'in "Yenilenebilir Enerji" ilgili yazmış olduğu yazı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.12.05.2016.37

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.05.2016.37

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.12.05.2016.37
Haber Tarihi : 20/5/2016
Paylaş