KARAR:1   
TOBB'nin, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin talebimize istinaden gelen 13.04.2016 tarih ve 7551 sayılı cevabi yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna, ilgili yazının Bilişim ve Planlama Servisi tarafından meslek grubu üyelerimize toplu mail ile gönderilmesine.16.05.2016.38

KARAR:2   
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Serdivan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın 19.04.2016 tarih ve 3.00574768/751 sayılı bilirkişi görevlendirme hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemiz Bilirkişisi Nihat NAMA tarafından yapılan tespit ve incelemeler neticesinde garanti kapsamında olmayan bir cihazın ücreti karşılığı onarımının uygun olduğu yönünde karar alınmıştır.16.05.2016.38
KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2015/603 Esas sayı ve 28.04.2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, ilgi yazıda bilgileri verilen 2 yıl 4 aylık kıdeme sahip 15/09/2015 tarihi itibariyle diş laboratuarında çalışan diş teknisyen yardımcısının alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.16.05.2016.38

KARAR:4

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/332Esas sayı ve 02.05.2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 20 yıllık tecrübeye sahip doktor olarak görev yapan bir kişinin aylık alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise 6.000,00TL ile 7.000,00TL (AltıbinTürkLirası ile YedibinTürkLirası) olabileceğinin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.16.05.2016.38

KARAR:5

Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.05.2016.38

KARAR:6

Dilek ve temenniler dinlendi.16.05.2016.38

Haber Tarihi : 20/5/2016
Paylaş