KARAR: 1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/14 Esas Sayı ve 19.04.2016 tarihli emsal ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 25 yıldır aşçı olarak çalışan birinin alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, ilgili tarihte yürürlükte olan asgari ücret net ve brüt miktarının yaklaşık 1,5 katı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.16.05.2016.34

KARAR:2
Serdivan Mavi Durak Kafeler caddesi dernek üyeleri ile sorun ve önerileri dinlemek üzere Serdivan Beyaz Ev Cafe & Restaurant'ta yapılacak kahvaltılı istişare grup toplantısı Komite üyelerimizce katılım sağlanmasına.16.05.2016.34

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.05.2016.34

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.16.05.2016.34
Haber Tarihi : 23/5/2016
Paylaş