KARAR:1
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın 13.05.2016 tarih ve 2627 sayılı müşterek meslek komitesi toplantısı hakkındaki yazısı görüşüldü.
Acentelerin sorunlarını tartışmak üzere Ayhan AKDAĞCI, Zafer YILDIRIM, İ.Engin ADIYAMAN, Oktay TOPÇU'nun toplantıya katılım sağlanacağına, katılanların isimlerinin Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'na bildirilmesine.18.05.2016.40

KARAR:2

Bilindiği üzere sigorta acenteleri KOSGEB desteklerine dahil değildir. Sigorta acenteleri gibi KOSGEB desteğinden faydalanamayan iş kollarının Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine üye olmalarıyla ilgili gerekli çalışmanın Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yapılmasına.18.05.2016.40

KARAR:3

Sigorta acentelerinden Komitemize gelen şikayetler üzerine yapılan incelemede fatura tahsilat merkezlerinin sigorta acentesi veya şubesi olmadan yönetmeliğe aykırı olarak faaliyet gösterdikleri ve pazarlama yaptıklarıyla ilgili ekte örneği görülen broşür ile birlikte Türkiye Odalar Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi'ne ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.18.05.2016.40

KARAR:4

Sigorta acentelerinden Komitemize gelen şikayetler üzerine şubeli faaliyet gösteren sigorta acentelerinin işleyişinde şubelerin gerçeğe aykırı isimlerle kaşe kullanmaması, imzalamaması ve poliçe teslimatı yapmaması konusunda şubeli çalışan acentelerin uyarılması hususunda Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.18.05.2016.40

KARAR:5
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nden 02.05.2016 tarih ve 48183842-308.03-E.13079 sayılı Sigorta Acenteleri Hk. yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.18.05.2016.40

KARAR:6
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün 10.05.2016 tarih ve 71065509-310.02.03[310.02.03]/E.14372 sayılı “Kredi İle Bağlantılı Zorunlu Deprem Sigortası Poliçelerinin Kredi Sözleşmesinden Cayılması Durumunda İptal Edilmesine İlişkin Genelge” hakkındaki yazının Bilişim ve Planlama Servisi tarafından sigorta acentelerine toplu mail ile duyurulmasına.18.05.2016.40

KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.18.05.2016.40

KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.18.05.2016.40

Hususlarının Müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına. 

Haber Tarihi : 8/6/2016
Paylaş