KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün emlak satış rayiç bedel tespiti talep ettiği, 02/05/2016 tarih ve 69064893-300-5744 sayılı, Ferizli Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 23/05/2016 tarih ve 21517564-301-07-15-214 sayılı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün kiraya esas/Ecrimisil bedel tespiti talep ettiği 31/03/2016 tarih ve 48599790-0002/T/1852 sayılı ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nun 13/05/2016 tarih ve 27827268-000/2936 sayılı yazıları görüşüldü.
Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kişi ve kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.26.05.2016.37

KARAR:2 
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.26.05.2016.37

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.26.05.2016.37

Haber Tarihi : 8/6/2016
Paylaş