KARAR:1
Odamıza gelen ve komite havale edilen T.C. Karapürçek Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın 31/03/2016 tarih ve 97633994-496-E.300 sayılı Üye Belirlenmesi konulu yazısı görüşüldü.
Yazıya istinaden Karapürçek İlçe Tüketici Hakem Heyetinde, satıcı veya sağlayıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda görev almak üzere, Fatih AKPAK'ın asil üye, Hakan MIHÇI yedek üye olarak ilgili kuruma bildirilmesine.29.04.2016

KARAR:2
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Serdivan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın 24.03.2016 tarih ve 3.00574768/598 sayılı bilirkişi görevlendirme hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemiz Bilirkişisi Ahmet ŞEHİT tarafından yapılan tespit ve incelemeler neticesinde üründe kullanıcı hatası olmadığı bu sebeple müşteriye para iadesi yapılması yönünde karar alınmıştır.29.04.2016

KARAR:3
5174 Sayılı TOBB kanunun 10.maddesi gereği 2013 yılında durumları ASKI olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple Oda kaydı silinecek durumdaki 31.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.


Haber Tarihi : 8/6/2016
Paylaş