KARAR:1 
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/331 Esas Sayı ve 24/05/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı işyerinde 01/08/2014 – 31/10/2014 tarihleri arasında çalışan, 25 yıllık mesleki deneyimi bulunan, ağır vasıta şoförünün net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.31.05.2016.36

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/333 Esas Sayı ve 24/05/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı işyerinde 06/05/2014 – 15/03/2016 tarihleri arasında çalışan, 1,5 yıllık mesleki deneyimi bulunan, tünel inşaatında çalışan işçilerin başında çavuş/amir konumunda çalışan birinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.31.05.2016.36

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/335 Esas Sayı ve 24/05/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı işyerinde 06/05/2014 – 15/03/2016 tarihleri arasında çalışan, 1,5 yıllık mesleki deneyimi bulunan, tünel inşaatında çalışan işçilerin başında çavuş/amir konumunda çalışan birinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.31.05.2016.36

KARAR:4
Mesleki sorunlar tartışıldı.31.05.2016.36

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.31.05.2016.36
Haber Tarihi : 22/6/2016
Paylaş