KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/59 Esas Sayı ve 18/05/2016 tarihli emsal ücret hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 13/03/2013 – 29/05/2015 tarihleri arasında yaklaşık 2 yıl kadar reyon görevlisi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.06.2016.25

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/60 Esas Sayı ve 26/04/2016 tarihli emsal ücret hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, bir şirkette "Reyon görevlisi" olarak 2012 – 2015 tarihleri arasında çalışan, 3 yıllık kıdemi olan bir işçinin alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.06.2016.25

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/625 Esas Sayı ve 09/05/2016 tarihli emsal ücret hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 19/04/2012 – 22/04/2016 tarihleri arasında yaklaşık 4 yıl kadar fırıncı ustası (hamurker-pişirici) olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise 1.500TL (BinbeşyüzTürkLirası) olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.06.2016.25

KARAR:4
12 Temmuz 2016 Salı günü saat 20:00'de Lima Park Otelde 3. Meslek Komitesi üyeleri ve 27. Meslek Komitesi üyeleriyle birlikte İran ülkesine Ekonomi Bakanlığı destekleri hakkında bilgilendirmek ve değerlendirmek amacıyla yemekli müşterek toplantı yapılmasına, masrafların komite bütçelerinden karşılanmasına.07.06.2016.25

Haber Tarihi : 22/6/2016
Paylaş