Sayın Üyemiz;

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 15.07.2016 tarihli ve 2016/27 sayılı Genelgesi ekte gönderilmekte olup ;

Söz konusu genelgede şu başlıklar ele alınmıştır :

1.    Uygunluk belgensin alınması ve levhaya kayıt ile ilgili hususlar
2.    Kanunun 23’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarında acentelik faaliyeti yapacak olan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar
3.    Vakıf, dernek, kooperatif, birlik vb. kurum/kuruluşlar
4.    Öğrenim düzeyi ve asgari mesleki deneyim sürelerine (Ek:1) ilişkin açıklamalar
5.    Tüzel kişi acenteyi temsil ve ilzama yetkili olanlar hakkından açıklama
6.    Şube ve asgari ödenmiş sermaye/malvarlığı
7.    İş paylaşımı
8.    Acentelik sözleşmeleri
9.    Poliçelerin düzenlenmesine ilişkin bilgiler
10.    Başka faaliyet yasağı
11.    Sigorta acenteleri tarafından mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri
12.    Kayıt tutma usulleri
13.    Faaliyetin geçici olarak durdurulması ile uygunluk belgesinin iptali
14.    Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler

Saygılarımızla,

 

Yiğit ATEŞ
Genel Sekreter
 
 
İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.
 
 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.


[{HTMLVIEW}]

[{UNSUBSCRIBE}]

 
Haber Tarihi : 19/7/2016
Paylaş