KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 01/06/2016 tarih ve 2016/375 Esas sayılı emsal ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 02/05/2014 – 26/06/2015 tarihleri arasında yaklaşık 1 yıl kadar tasarım-imalat sorumlusu alanında yönetici olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarının %20 fazlası olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.21.06.2016.37

KARAR:2
"Endüstri 4-Sanayideki Gelişmeler" konusunda meslek grubu üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla tarihi daha sonra belirlenmek üzere Odamız salonlarında bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine.21.06.2016.37

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.06.2016.37

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.21.06.2016.37

Haber Tarihi : 28/7/2016
Paylaş