KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün emlak satış rayiç bedel tespiti talep ettiği, 25/05/2016 tarih ve 69064893-310.80.02-[47-159]-6560 sayılı, 07/06/2016 tarih ve 69064893-300-[54030101187]-7060 sayılı, 31/05/2016 tarih ve 69064893-300-6841 sayılı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün irtifa hakkı m2 bedellerinin belirlenmesini talep ettiği 04/05/2016 tarih ve 15680096-752.02[752.02]/E.34031 sayılı, Serdivan Kaymakamlığı İlçe Mahalli İdareler Şefliği'nin rayiç bedel tespiti talep ettiği 26/05/2016 tarih ve 78992481-490-E.633 sayılı ve Adapazarı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü'nün rayiç bedel tespiti talep ettiği 16/05/2016 tarih ve 57792120-300/96 sayılı yazıları görüşüldü.
Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kişi ve kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.16.06.2016.38

KARAR:2 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 03/06/2016 tarih ve 11149 sayılı Taşeron İşçilerin Kamu Kadrosuna Alınması Hk. Yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.16.06.2016.38

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi'nin, 2015/1857 esas sayı ve 03/06/2016 tarihli ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 01/08/2012 – 30/09/2015 tarihleri arasında 3 yıl güvenlik görevlisi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir anlaşma yok ise 2015 yılı 2. Dönem asgari ücret alan personel brüt 1273,50TL (BinikiyüzyetmişüçTürkLirasıElliKuruş), net 1000,54TL (BinTürkLirasıEllidörtKuruş) alabileceğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.16.06.2016.38

KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen 16.06.2016 tarihli Adapazarı tapu dairesinde personel azlığı sebebiyle yaşanan sıkıntı hakkındaki Sinan Yalçınkaya - Parantez Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık, Fin Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi, Halil Kahraman, Nb Gayrimenkul Danışmanlık Site Yönetimi Eğitim Ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi, Ahmet Karapekmez, Burak Samed Adak, Pera Sakarya Gayrimenkul Yatırım Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi unvanlı üyelerimizin imzalamış olduğu dilekçe görüşüldü.
Sakarya ilindeki tapu kadastro müdürlüklerindeki personel azlığı sebebiyle işlerin aksaması nedeniyle üyelerimizin sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiş olup, konu ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına.16.06.2016.38

KARAR:5
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen 16.06.2016 tarihli düşük faizli kredi talebi hakkındaki Fin Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi, Halil Kahraman, Nb Gayrimenkul Danışmanlık Site Yönetimi Eğitim Ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi, Ahmet Karapekmez, Burak Samed Adak, Pera Sakarya Gayrimenkul Yatırım Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi, Emrullah Terzioğlu Emlak Gayrimenkul Ekspertiz Ve Değerleme Limited Şirketi unvanlı üyelerimizin imzalamış olduğu dilekçe görüşüldü.
Meslek grubu üyelerimize yönelik Odamızın bir banka ile anlaşarak düşük oranlı faiz kullandırılmasına yönelik girişimlerde bulunulmasına.16.06.2016.38

KARAR:6
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen 16.06.2016 tarihli kaçak iş yapan kişiler hakkındaki Fin Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi, Halil Kahraman, Nb Gayrimenkul Danışmanlık Site Yönetimi Eğitim Ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi, Ahmet Karapekmez, Burak Samed Adak, Pera Sakarya Gayrimenkul Yatırım Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi unvanlı üyelerimizin imzalamış olduğu dilekçe görüşüldü.
Konuyla ilgili vergi kontrolleri yapılması hakkında Sakarya Vergi Dairesi Başkanının Komitece ziyaret edilmesi için Özel Kalem Servisi tarafından randevu alınmasına.16.06.2016.38

KARAR:7
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen 16.06.2016 tarihli emlak yasası taslağı hakkındaki Fin Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi, Halil Kahraman, Nb Gayrimenkul Danışmanlık Site Yönetimi Eğitim Ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi, Ahmet Karapekmez, Burak Samed Adak, Pera Sakarya Gayrimenkul Yatırım Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi unvanlı üyelerimizin imzalamış olduğu dilekçe görüşüldü.
Emlakçılık ve emlak danışmanlığı yasasının son durumu ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına.16.06.2016.38

KARAR:8
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen 16.06.2016 tarihli mukaveleler hakkındaki Fin Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi, Halil Kahraman, Nb Gayrimenkul Danışmanlık Site Yönetimi Eğitim Ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi, Ahmet Karapekmez, Burak Samed Adak, Pera Sakarya Gayrimenkul Yatırım Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi unvanlı üyelerimizin imzalamış olduğu dilekçe görüşüldü.
Söz konusu belgelere Odamız tarafından ıslak mühür vurulmasıyla ilgili Odamız bünyesinde gerekli işlemlerin yapılmasına.16.06.2016.38

KARAR:9
Üyelerimizden gelen şifahi talepler sebebiyle;
Durgunluk döneminde satış ve pazarlama
Emlak satışında güven yaratmanın yolları,
İknanın stratejik adımları, 
Zaman yönetimi, 
Emlak sektöründe kurumsallık,
konularında üyelerimize yönelik Bilişim ve Planlama Servisi tarafından eğitimler düzenlenmesiyle ilgili program yapılmasına.16.06.2016.38

KARAR:10
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.06.2016.38

KARAR:11
Dilek ve temenniler dinlendi.16.06.2016.38

Haber Tarihi : 28/7/2016
Paylaş