KARAR:1
Acentelerden gelen şikayetler üzerine şubelik şartlarını tamamlamayan acentelerin şubelik kayıtlarının silinmesiyle ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ve konu hakkında şubelerin merkezlerine bilgi vermek amacıyla Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.23.06.2016.41

KARAR:2
Sigorta acentelerinin şikayetleri ile ilgili sektörün sorunlarını görüşmek üzere komite olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigortacılık Müdürlüğü'nün ziyaret edilmesiyle ilgili Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından randevu alınmasına, söz konusu ziyaret için Odamız minibüsünün tahsis edilmesine.23.06.2016.41

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün 14/06/2016 tarih ve 71065509-302.01-E17828 sayılı DASK ve Konut Sigortası Hk. yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.23.06.2016.41

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.23.06.2016.41

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.23.06.2016.41
Haber Tarihi : 28/7/2016
Paylaş