KARAR:1 
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/330 Esas Sayı ve 24/05/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı işyerinde 24/06/2014 – 17/03/2016 tarihleri arasında çalışan, tünel inşaatı işinde makine yağlamacısı olarak çalışan işçinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.28.06.2016.37

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/332 Esas Sayı ve 24/05/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı işyerinde 12/12/2014 – 02/05/2016 tarihleri arasında çalışan, hızlı tren yolu yapımı işinde çalışan, ağır vasıta şoförünün net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.28.06.2016.37

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/334 Esas Sayı ve 25/05/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı işyerinde 06/05/2014 – 17/03/2016 tarihleri arasında çalışan, hızlı tren yolu yapımı şantiyesinde tünel inşaatında kazı ekibi işçisi olarak çalışan işçinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.28.06.2016.37

KARAR:4
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/599 Esas Sayı ve 31/05/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı işyerinde 02/08/2014 ile 13/11/2015 tarihleri arasında çalışan bir iş makinesi operatörünün 13/11/2015 tarihi itibariyle aylık net ve brüt ücretinin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin, adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.28.06.2016.37

KARAR:5
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/600 Esas Sayı ve 02/06/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı işyerinde 28/06/2014 ile 13/11/2015 tarihleri arasında çalışan 4 yıllık iş tecrübesi olan bir iş makinesi operatörünün 13/11/2015 tarihi itibariyle aylık net ve brüt ücretinin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin, adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.28.06.2016.37

KARAR:6
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/601 Esas Sayı ve 31/05/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı işyerinde 06/05/2014 ile 13/11/2015 tarihleri arasında çalışan bir iş makinesi operatörünün 13/11/2015 tarihi itibariyle aylık net ve brüt ücretinin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin, adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.28.06.2016.37

KARAR:7
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/602 Esas Sayı ve 02/06/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı işyerinde 28/06/2014 ile 13/11/2015 tarihleri arasında çalışan 6 yıllık iş tecrübesi olan bir iş makinesi operatörünün 13/11/2015 tarihi itibariyle aylık net ve brüt ücretinin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin, adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.28.06.2016.37

KARAR:8
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/603 Esas Sayı ve 31/05/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı işyerinde 13/09/2014 ile 13/11/2015 tarihleri arasında çalışan bir iş makinesi operatörünün 13/11/2015 tarihi itibariyle aylık net ve brüt ücretinin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin, adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.28.06.2016.37

KARAR:9
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/604 Esas Sayı ve 02/06/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı işyerinde 21/06/2014 ile 13/11/2015 tarihleri arasında çalışan 10 yıllık iş tecrübesi olan bir iş makinesi operatörünün 13/11/2015 tarihi itibariyle aylık net ve brüt ücretinin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin, adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.28.06.2016.37

KARAR:10
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/605 Esas Sayı ve 31/05/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı işyerinde 05/09/2013 ile 13/11/2015 tarihleri arasında çalışan bir iş makinesi operatörünün 13/11/2015 tarihi itibariyle aylık net ve brüt ücretinin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin, adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.28.06.2016.37

KARAR: 11
Mesleki sorunlar tartışıldı.26.04.2016.35

KARAR: 12
Dilek ve temenniler dinlendi.28.06.2016.37

Haber Tarihi : 29/7/2016
Paylaş