KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 5. Bölge Müdürlüğü (Adapazarı) Tesis ve Kontrol Müdürlüğü'nün 17/06/2016 tarih ve 54426194-755.03.06-E.232032 sayılı birim fiyat tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazı ile talep edilen özellikleri belirtilen 2 adet prefabrik konteynerin fabrika teslimi fiyatları, 300x800 sandviç panel tek odalı konteynerin 9.000-TL+KDV, 300x590 sandviç panel tek odalı konteynerin 7.500-TL+KDV olabileceğinin adı geçen kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.13.07.2016.38

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.07.2016.38

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.13.07.2016.38
Haber Tarihi : 29/7/2016
Paylaş