KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 01/07/2016 tarih ve 13100 sayılı Sigorta Acenteleri hakkındaki yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazıda belirtilen işletme ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne işletme ile ilgili yetkililerin kimler olduğu ve yetkililerinin ikamet adreslerinin nerede gözüktüğü konusunda Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.21.07.2016.42

KARAR:2
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına ilişkin 2016/27 sayılı Genelgenin "Başka Faaliyet Yasağı" ile ilgili 10. maddesi uyarınca İlimiz Emniyet Müdürlüğü civarında yer alan Odamıza kayıtlı sigorta acenteleri ve şubelerinin ve Odamızda kayıtlı muamele işi yapan firmaların listelerinin hazırlanarak komitemize sunulmasına.21.07.2016.42

KARAR:3
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına ilişkin 2016/27 sayılı Genelgenin sigorta acentelerine toplu mail ile gönderilmesine.21.07.2016.42

KARAR:4
Meslek Komitesi bütçemizden karşılanmak üzere 15.07.2016 tarihinde yayınlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına ilişkin Genelgenin acentelerle istişare edilebilmesi için meslek grubu üyelerimizle kahvaltılı toplantılar düzenlenmesine.21.07.2016.42

KARAR:5
Son dönemde yoğun olarak yerel ve ulusal basına da yansımaları görülen telesatış ve internet üzerinden yapılan sigorta dolandırıcılıkları ile ilgili kamuoyunu aydınlatma adına Yönetim Kurulu Başkanımızın açıklamasının Basın ve Halkla İlişkiler Servisi tarafından yerel basında haber yapılmasına.21.07.2016.42

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.21.07.2016.42

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.21.07.2016.42

Haber Tarihi : 29/7/2016
Paylaş