KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün emlak satış rayiç bedel tespiti talep ettiği, 14/06/2016 tarih ve 69064893-310.80.02-[54110101858]-7367 sayılı, 09/06/2016 tarih ve 69064893-310.80.02-[47-159]-7213 sayılı, 28/06/2016 tarih ve 69064893-310.80.01-[54010100303]-7898 sayılı, 23/06/2016 tarih ve 69064893-310.80.02-[54120101169-70]-7784 sayılı, Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü'nün satış bedeli talep ettiği, 01/07/2016 tarih ve 60151828-660-8050 sayılı, 01/07/2016 tarih ve 60151828-660-8051 sayılı yazıları görüşüldü.
Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kişi ve kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.21.07.2016.39

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2.İş Mahkemesi'nin, 2016/784 esas sayı ve 22/06/2016 tarihli ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, güvenlik görevliği ve güvenlik görevlisi amiri olarak çalışan birisinin 2016 yılında alabileceği net ve brüt maaşının, brüt 2016 yılı için en düşük maaş 1.647,00TL (BinaltıyüzkırkyediTürkLirası) olabileceğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.21.07.2016.39

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.07.2016.39

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.21.07.2016.39

Haber Tarihi : 29/7/2016
Paylaş