KARAR:1  
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 16/06/2016 tarih ve 2016/368 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 19 yıllık kıdeme sahip eczane kalfası ve satış temsilcisi olarak çalışan bir kişinin 2015 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise net 1.500 TL. - 2.000 TL arasında olabileceğinin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.21.07.2016.40

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 29/06/2016 tarih ve 2016/251 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, yaklaşık 8 yıllık bir kıdeme sahip olan diş protez transfer eleman olarak 31/12/2015 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.21.07.2016.40

KARAR:3
Tıbbi Cihaz Satış Yönetmeliği kapsamında üyemiz olan medikal firmalarının eksikliklerinin tamamlanması ile ilgili Odamızca Sağlık İl Müdürlüğü ve Valiliğe gerekli yazıların yazılmasına.21.07.2016.40

KARAR:4
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.07.2016.40

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.21.07.2016.40
Haber Tarihi : 29/7/2016
Paylaş