KARAR:1 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 2016/505 Esas sayı ve 13/07/2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 10/09/2013 – 15/09/2015 tarihleri arasında yaklaşık 2 yıl kadar cam imalatı bölümünde işçi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.04.08.2016.38

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Hendek Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 14/07/2016 tarih ve 97346996-250-203 sayılı satışı yapılacak taş kırma makinesi hakkındaki yazısı görüşüldü.
Yazı konusu, ilgi yazıda belirtildiği üzere, 20 yıldır çalıştırılmaması sebebiyle kullanım imkanı kalmayacak duruma gelen NA-CE marka taş kırma makinesinin tahmini rayiç bedelinin hurda değeri olabileceğinin, adı geçen Kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.04.08.2016.38

KARAR:3
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/440 Esas Sayı ve 13/07/2016 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; davalı işyerinde 05/08/2014 ile 05/03/2016 tarihleri arasında çalışan, 15 yıllık mesleki deneyimi bulunan, hızlı tren hattı yapımı işinde çalışan topoğraf yardımcı elemanı işçisinin net ve brüt maaşının, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı net ve brüt miktarı olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.26.07.2016.38

KARAR:4
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/617 Esas sayı ve 27/07/2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 2 yıllık kıdemi olan, ateşçi/barutçu unvanı ile yatılı olarak 2013-2015 yılları arasında çalışan bir işçinin fesih tarihi olan 13/11/2015 tarihi itibariyle 1 öğün tabildot usulü yemek ücretinin, 5,50TL (BeşTürkLirasıElliKuruş) + KDV olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.04.08.2016.38

KARAR:5
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/619 Esas sayı ve 27/07/2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, davalı iş yerinde 2 yıllık kıdemi olan, ateşçi/barutçu unvanı ile yatılı olarak 2013-2015 yılları arasında çalışan bir işçinin fesih tarihi olan 13/11/2015 tarihi itibariyle 1 öğün tabildot usulü yemek ücretinin, 5,50TL (BeşTürkLirasıElliKuruş) + KDV olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.04.08.2016.38


Haber Tarihi : 15/8/2016
Paylaş