KARAR:1
T.C. Orman ve su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan 302 Nolu Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter Ve Planlaması İle Üretim ve Satış Esasları hakkındaki tebliğ görüşüldü.
Söz konusu tebliğ de ihaleyi alan firmanın en geç 30 gün içersinde ödemeyi yapması hususu ve firma tarafından yasal süre içerisinde ödeme yapılmaması durumunda firmaya ceza uygulanması hususunun bir önceki tebliğe göre uygulanması konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne gerekli yazıların yazılmasına.04.08.2016.39

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.08.2016.39

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.04.08.2016.39
Haber Tarihi : 9/9/2016
Paylaş