KARAR:1
İstanbul'da 13-15 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cebir 2016 fuarında ortağı olduğumuz Teknokent'in çatısı altında Meslek grubu üyelerimizin de bulunduğu Odamız adına fuar alanında alan tahsis edilmesini istiyoruz.
Teknokent bünyesinde bulunan ar-ge çalışmaları yapan ve katma değeri yüksek ürünler üreten firmaların Odamız ve Teknokent logoları altında fuarda yer almaları sektörümüz ve Sakarya açısından fayda sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu sebeple Yönetim Kurulumuz'dan gerekli çalışma ve desteği beklemekteyiz.27.05.2016

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.27.05.2016

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.27.05.2016

Hususlarının müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.
Haber Tarihi : 9/9/2016
Paylaş