KARAR:1
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı'nın 09.05.2016 tarih ve 47916912-622.01[01-555]-E.7050 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.12.08.2016.37

KARAR:2
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Düzenleme Daire Başkanlığı'nın 12.05.2016 tarih ve 24049440-045.01[99]-E7265 sayılı tüccar ve sanayici üyelerin talebi hakkındaki cevabi yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.12.08.2016.37

KARAR:3
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 13.05.2016 tarih ve 9647 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.12.08.2016.37

KARAR:4
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Adapazarı Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın 02/08/2016 tarih ve B.14.TRK.0.00.00.00-54.20658.11451762 sayılı Bilirkişi Temini hakkındaki yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazıda belirtilen şikayetle ilgili tava, tencere bilirkişisi olarak Cenk ŞAHÖZKAN'ın görevlendirildiğinin adı geçen kuruma bildirilmesine.12.08.2016.37

KARAR:5
15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız, demokrasimize kasteden alçakça bir saldırıyı önlemiştir. Milli iradeye kast edilen hain saldırıyı komite olarak kınıyoruz. 
Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuştur. Bu darbe girişimi karşısında direnen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Başbakanımız,CHP Genel Başkanına, MHP Genel Başkanına,Gazi Meclisteki tüm milletvekili ve kahraman Emniyet görevlilerimiz ile TSK'nın şerefli mensuplarına ve halkımıza gönül dolusu teşekkür ediyor, hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyoruz.Türk milletini muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çok çalışacağız. Ne mutlu TÜRKÜM DİYENE. 12.08.2016.37

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.08.2016.37

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.12.08.2016.37

Haber Tarihi : 9/9/2016
Paylaş