KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi'nin 15/07/2016 tarih ve 2016/500 Esas sayılı emsal ücret araştırması hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 2013-2016 yılları arasında, imalat ve montaj işçisi olarak çalışan birisinin alabileceği emsal net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.16.08.2016.39

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.08.2016.39

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.16.08.2016.39
Haber Tarihi : 9/9/2016
Paylaş