KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 03/08/2016 tarih ve 33869465-545401-E.4256987 sayısı yemek rayiç fiyat bedeli hakkındaki yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazıda istenilen, 2017 yılı içerisinde bir kişinin 1 öğün 4 kap yemek bedelinin brüt (işçilik ve malzeme dahil) KDV hariç, standart menü 6,50TL (AltıTürkLirasıElliKuruş) (KDV Hariç), üst menü 7,90TL (YediTürkLirasıDoksanKuruş) (KDV Hariç) olabileceğinin ilgili kuruma Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.18.08.2016.36

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.18.08.2016.36

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.18.08.2016.36
Haber Tarihi : 9/9/2016
Paylaş