KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü'nün satış bedeli talep ettiği, 26/07/2016 tarih ve 60151828-660-8705 sayılı, 27/07/2016 tarih ve 60151828-663.05-8728 sayılı, 10/08/2016 tarih ve 60151828-663.05-9289 sayılı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 21/07/2016 tarih ve 69064893-310.80.02-[54120100230]-8500 sayılı, 20/07/2016 tarih ve 69064893-300-[54030100055]-8473 sayılı, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 15/08/2016 tarih ve 23916764/864 sayılı yazıları görüşüldü.
Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kişi ve kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.18.08.2016.40

KARAR:2
Dava konusu, davalı iş yerinde 30/04/2011 ile 16/06/2016 tarihleri arasında çalışan, akaryakıt istasyonu işinde çalışan güvenlik personelinin net ve brüt maaşının, net maaşının 1.600,00(BinaltıyüzTürkLirası) ve brüt maaşının 2.715,00TL(İkibinyediyüzonbeşTürkLirası), işveren maliyetinin 3.815,00TL (ÜçbinsekizyüzonbeşTürkLirası) olabileceğinin ilgili mahkemeye bildirilmesine.18.08.2016.40

KARAR:3
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 22/07/2016 tarih ve 13936 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.18.08.2016.40

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.18.08.2016.40

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.18.08.2016.40
Haber Tarihi : 9/9/2016
Paylaş