KARAR:1
Üreticilerimizden Meslek Komitemize gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucu; Et Tavukçuluğu sektörünün, yoğun bir şekilde kümeslerde altlık olarak kullanmakta olduğu çeltik kavuzunun KDV oranının 29.12.2015 tarih ve 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile % 1 olarak öngörülmüş iken halen uygulamada Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın, KDV'yi çeltikte % 18 olarak esas almalarının düzeltilmesi hususunun, Yönetim Kurulumuz tarafından TOBB'a iletilmesinin Yönetim Kurulumuza arzına.26.08.2016.39 

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.26.08.2016.39

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.26.08.2016.39 
Haber Tarihi : 20/9/2016
Paylaş