KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya Vergi Mahkemesi'nin 2016/491 Esas sayı ve 13/07/2016 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 18/01/2008 – 20/05/2015 tarihleri arasında yaklaşık 6 yıl kadar taşlamacı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.31.08.2016.39

KARAR:2
Meslek Komitesi bütçemizden karşılanmak üzere meslek grubu üyelerimizle 19 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 19:00'da yeri daha sonra belirlenmek üzere yemekli istişare grup toplantısı düzenlenmesine.
Toplantıya Sakarya Valisi Sayın Hüseyin Avni COŞ'un, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeki TOÇOĞLU'nun, Meclis Başkanımızın, Yönetim Kurulu Başkanımızın ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özel Kalem Servisi tarafından davet edilmesine.
Söz konusu yemekli istişare toplantısı için meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından sms ve e-mail gönderilmesine.31.08.2016.39

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.31.08.2016.39

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.31.08.2016.39
Haber Tarihi : 20/9/2016
Paylaş