KARAR:1
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Erenler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın 11/08/2016 tarih ve 33744985-496-125 sayılı tüketici şikayeti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Komitemiz Bilirkişisi Nadir ÖZTÜRK tarafından yapılan tespit ve incelemeler neticesinde tüketici hatası olduğu, tamirinin maliyet fiyatına Sakarya'daki servis tarafından yapılması yada distribütör firma tarafından ücretsiz yapılmak üzere tüketici tarafından distribütör firmaya gönderilmesi yönünde karar alınmıştır.06.09.2016.38

KARAR:2 
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.09.2016.38

KARAR:3 
Dilek ve temenniler dinlendi.06.09.2016.38
Haber Tarihi : 20/9/2016
Paylaş